Julen och tid för eftertanke...

Jag kan inte nog uttrycka min TACKSAMHET för allt jag har i mitt liv...
I juletid blir jag extra påmind om att alla har det inte så, långt ifrån alla.
Jag önskar att alla kunde skänka lite mer än en tanke till de som behöver hjälp.

Just nu har jag inte råd, men så snart jag får ska jag köpa denna!
Idag blev det istället ett sms till Majblomman.


RSS 2.0